Vedtægter og generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt onsdag d. 24. januar.

Da generalforsamlingen er en festdag, blev der selvfølgelig serveret brunsviger til kaffen.

Under billederne fra dagen kan du se den nyeste version af foreningens vedtægter samt referatet fra generalforsamlingen.

Udvalgene takker for det flotte fremmøde! 

Vi var godt 20 nye og gamle lokale samlet for at høre, hvordan det går i foreningen, tale om fremtidige initiativer samt nyde hinandens gode selskab og et stykke brunsviger. Alle udvalgsmedlemmer og revisorer fortsætter, og aktivitetsudvalget fik mange nye medlemmer. TAK!